Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne im. Jana Pawała II
Odwiedź nas
Pasymska 21A 12-100 Szczytno
Zadzowń do nas
+ (48) 89 624 34 37
Wyślij nam wiadomość
cre@ce.com.pl
Godziny otwarcia
Pon - Piąt : 7 - 19

Zadania Psychologa w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym

W ramach pobytu dziennego, podopieczni Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego korzystają ze świadczeń psychologa. Psycholog prowadzi terapię i rehabilitację psychologiczną, wykonuje diagnozę funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, w tym wstępną ocenę psychologiczną nowo przyjętych wychowanków. Psycholog wystawia na potrzeby rodziców niezbędne dokumenty ( opinie psychologiczne, zaświadczenia). Udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi działania interwencyjne, konsultacje dla rodziny wychowanka oraz pracowników Centrum.

 

Psycholog to specjalista świadczący usługi  w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, diagnostyki psychologicznej oraz terapii dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

 

Kiedy udać się do psychologa?

Jeśli zauważysz:

– nieprawidłowości rozwojowe u swojego dziecka

– masz problemy wychowawcze

– pojawią się nietypowe zachowania u swojego dziecka

– pojawiające się problemy szkolne

– lęki, odizolowanie, stany niepokoju

– zaburzone relacji społeczne

– zaburzenia odżywiania

 

Neuropsycholog  to specjalista z zakresu psychologii klinicznej, zajmujący się związkami pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego,  a codziennym funkcjonowaniem człowieka. Podstawową rolą w pracy neuropsychologa jest diagnoza i terapia pacjenta. Diagnoza dostarcza informacji o pacjentach z chorobami neurologicznymi, po wypadkach, gdzie doszło do uszkodzenia układu nerwowego, mózgu, bądź osób różnego typu dysfunkcjami, zaburzeniami z układu nerwowego min: po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowy, stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu), choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane), pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji.

 

Kiedy udać się do neuropsychologa ?

Jeśli zauważysz jakieś problemy w codziennym funkcjonowaniu z:

– pamięcią

– koncentracją uwagi,

– z widzeniem,

– z myślenia,

– z kojarzenie czy refleksem

– funkcjonowaniem emocjonalno – osobowościowych

Z pomocy neuropsychologa korzystają także dzieci: z trudnościami szkolnymi ( uwaga, pamięć, funkcje wzrokowo- przestrzenne), z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, wcześniaki, dzieci z autyzmem, zespołem  Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami zachowania itp.

 

Rehabilitacja neuropsychologiczna to działania terapeutyczne mające na celu redukcję zaburzonych funkcji poznawczych, emocjonalnych, powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, w celu powrotu pacjenta do pełnej sprawności.

 

Do obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej zaliczamy:

– trening pamięci

– rehabilitacja zaburzeń mowy

– trening koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych i wykonawczych

– trening funkcji wzrokowo-przestrzennych