Początki Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego sięgają 1990 r. W tym czasie utworzony przez Elżbietę Piechowicz mały oddział przedszkolny z dziećmi niepełnosprawnymi mieścił się przedszkolu policyjnym w Szczytnie. W roku 1992 w wyniku reorganizacji szczycieńskich przedszkoli grupa dzieci niepełnosprawnych przeniesiona została do Przedszkola Miejskiego „Bajka”. Okazało się, że potrzeby opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi przerosły możliwości lokalowe, jakie oferowało zaprzyjaźnione przedszkole. Z inicjatywy p. Piechowicz i Koła TPD działającego na terenie Szczytna rozpoczęto starania o przyznanie większego budynku dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych.

W 1992 roku Władze Miasta Szczytno podjęły decyzję o utworzeniu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w opuszczonym budynku po żłobku „LENPOLU”. Od roku 1993 trwały przygotowania do uruchomienia ośrodka. Głównym inwestorem remontu budynku było Miasto, zastępczym Miejski Dom Pomocy w Szczytnie, środki finansowe pozyskano ze stołecznego PFRON-u, a sprawy organizacyjne ośrodka przejął od Miasta Szczytno Związek Gmin Mazurskich „Jurand”.

Jesienią 1999 r. ukończono przebudowę i adaptację budynku i utworzono Ponadlokalne Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne (PCRE) dla 48 podopiecznych, nie tylko z miasta Szczytno, ale i 6 okolicznych gmin.

07.09.2000 r. placówce nadano imię Jana Pawła II. Wówczas funkcjonowały w Ponadlokalnym Centrum 4 grupy terapeutyczne, skupiające dzieci niepełnosprawne w różnym wieku. W celu zapewnienia podopiecznym kompleksowej opieki na wysokim poziomie zaistniała potrzeba utworzenia podstawowej szkoły specjalnej. Szkoła ta powstała w   01.09.2001r., jej organem założycielskim było TPD w Olsztynie, a Ponadlokalne Centrum zapewniło szkole pomieszczenia i wsparło finansowo w początkach jej funkcjonowania. W kolejnych latach do Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacji zaczęły zgłaszać się coraz mniejsze dzieci. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu personelowi placówki i ciągłemu podnoszeniu umiejętności zawodowych, uruchomiono w Centrum Wczesne Wspomaganie Rozwoju małego dziecka i zaczęto przyjmować najmniejszych pacjentów od pierwszych dni ich życia.

W styczniu 2003 roku z inicjatywy dyrektora Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego pani Mirosławy Duńczyk, zespołu pracowników i rodziców dzieci przebywających w placówce, powołano Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej „Promyk”.  Celem Stowarzyszenia było niesienie pomocy niepełnosprawnym podopiecznym, oraz wsparcie finansowe Centrum Rehabilitacyjnego i Szkoły Specjalnej.

W pierwszej połowie 2008 roku Stowarzyszenie „Promyk” powołało Zakład rehabilitacyjny o nazwie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne w Szczytnie im Jana Pawła II, który przejął zadania statutowe i dokumentację PCRE.

Centrum rehabilitacyjne rozwijało się z roku na rok, w placówce przybywało podopiecznych. Rozszerzono również katalog oferowanych zabiegów i stworzono prężnie działające ambulatorium zabiegowe dla dorosłych. Co roku przybywało pacjentów którzy chętnie leczyli się w naszym zakładzie,  pojawiły się w związku z tym poważne problemy lokalowe. Stowarzyszenie pod przewodnictwem Mirosławy Duńczyk podjęło decyzję o rozbudowie placówki. Pozyskano Europejskie fundusze Regionalnego Programu Rozwoju w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2007-2013 i 01.02.2011 roku rozpoczęto prace budowlane. Dobudowano nowe skrzydło budynku w którym mieszczą się nowocześnie wyposażone gabinety rehabilitacyjne dla dorosłych i sale do ćwiczeń dla dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie prace udało się pomyślnie zakończyć do dnia 30.06.2012r i nową część budynku oddano do użytku.

 Z dniem 01.09.2015r. Stowarzyszenie „Promyk” rozpoczęło nadzór nad wszystkimi placówkami istniejącymi w budynku przy ul. Pasymskiej i stało się organem prowadzącym: Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego i Niepublicznego Zespołu Placówek Specjalnych, w którego skład wchodzą przedszkole: szkoła podstawowa i gimnazjum.Oddział Szczytno

ul. Pasymska 21 A
12-100 Szczytno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 34 37

Oddział Świętajno

ul. Grunwaldzka 13
12-140 Świętajno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 40 22

 

Osób w kolejce:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 0
Poradnia logopedyczna: 0
Poradnia wad postawy: 0
Fizjoterapia indywidualna: 0
Fizjoterapia domowa: 0

Nabliższy wolny termin:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 2019-12-31
Poradnia logopedyczna: 2019-12-31
Poradnia wad postawy: 2019-12-31
Fizjoterapia indywidualna: 2019-12-31
Fizjoterapia domowa: 2019-12-31

Nasz ośrodek posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/.

Aby przekazać 1 % podatku należy wpisać w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać KRS: 0000 1605 11

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
http://www.nfz-olsztyn.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
http://www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Promyk
http://www.promyk.org.pl/

Powered by Meteoryt