Urszula Idzikowska - terapeuta grupy rozwoju społecznego

Terapeutka grupy rozwoju społecznego, absolwentka studiów wyższych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog). Swoje kwalifikacje podnosi o studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki zaburzeń rozwojowych. Dysponuje rzetelnym przygotowaniem  o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na zdobytą specjalność zawodową, przygotowującą do diagnozowania, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami współwystępującymi w placówkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła specjalistyczny kurs opiekuna osoby niepełnosprawnej. Brała udział w warsztatach integracji sensorycznej.  Odbywała praktyki m.in. w placówce szkolno-wychowawczej.  Z uwagi na specyfikę pracy regularnie bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi z zastosowaniem różnorodnych metod i form  min. terapia metodą M.Ch. Knillów,  terapia metodą Snoezelen (zajęcia na Sali Doświadczania Świata), terapia metodą Porannego Kręgu, zajęcia muzyczno – ruchowe, zajęcia „Spotkanie z żywiołami”, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne, masaż Shantala i Body Touch, muzykoterapia, zajęcia techniczno – plastyczne. Ponadto wykorzystuje formy komunikacji alternatywnej np. piktogramy. W swojej pracy odznacza się dużą cierpliwością do wychowanków, wyrozumiałością oraz profesjonalnym podejściem.

 

Wioletta Rasińska - pielęgniarka

Starsza pielęgniarka ze specjalizacją pielęgniarstwa pediatrycznego, ukończyła Liceum Medyczne na Wydziale Pielęgniarstwa, a następnie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego. Obyła wiele kursów doszkalających min: Komunikacja z pacjentem, Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT, Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, Przeprowadzenie diagnozy AAC i wykorzystania w terapii dzieci niemówiących, programów wspomagania kompetancji komunikacyjnych dr Magdaleny Grycman. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach szpitalnych, jak również w Poradniach Pediatrycznych. Odbyła liczne staże specjalizacyjne na oddziałach pediatrycznych. Pełniła rolę Koordynatora W Pielęgniarstwie Pediatrycznym, nadzorując prace pielęgniarek w powiecie szczycieńskim. Była pierwszą laureatką konkursu „ Złoty Czepek Pielęgniarski”, co potwierdziło jej wysokie kwalifikacje zawodowe oraz zaangażowanie w wykonywany zawód.

Dorota Łachacz - asystent osoby niepełnosprawnej

Ukończyła szkołę średnią. Posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie związane z opieką nad osobami starszym.  Praktyki zawodowe odbyła w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, pracując z osobami niepełnosprawnymi. Posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi zdobyte na kursach. Od kilku lat w Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnym w Szczytnie, pomaga osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności, a tym samym wspiera podopiecznych w realizacji programu rehabilitacji społecznej w ramach Grup Rozwoju Społecznego.


Oddział Szczytno

ul. Pasymska 21 A
12-100 Szczytno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 34 37

Oddział Świętajno

ul. Grunwaldzka 13
12-140 Świętajno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 40 22

 

Osób w kolejce:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 0
Poradnia logopedyczna: 0
Poradnia wad postawy: 0
Fizjoterapia indywidualna: 0
Fizjoterapia domowa: 0

Nabliższy wolny termin:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 2019-12-31
Poradnia logopedyczna: 2019-12-31
Poradnia wad postawy: 2019-12-31
Fizjoterapia indywidualna: 2019-12-31
Fizjoterapia domowa: 2019-12-31

Nasz ośrodek posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/.

Aby przekazać 1 % podatku należy wpisać w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać KRS: 0000 1605 11

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
http://www.nfz-olsztyn.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
http://www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Promyk
http://www.promyk.org.pl/

Powered by Meteoryt